Telefon

Kundesenter: +47 67 92 00 20

norsk bokmål (Norge)

engelsk svensk (Sverige)

Vår tolkning av standarder for anti-skli motstand

Introduksjon

I de europeiske landene har ulike testmetoder blitt brukt for å evaluere sklisikkerheten til gulvprodukter og den vanligste standarden har vært DIN 51130: 2004-6 (en tysk nasjonal standard). Variasjonene i de ulike testmetodene og klassifiseringene i de europeiske landene gjorde det komplisert å vurdere produkter i ulike land, men førte også til forvirring og feiltolkninger av karakterer.
Den felles europeiske standarden EN 13036–4:2011 som beskriver egenskapene til sklisikkerhet er og har i noen tid vært implementert og anerkjent som en standard i mange land. Mange helse- og sikkerhetsmyndigheter henviser i dag til denne standarden fordi den er mer brukervennlig og resultatene er bedre og lettere å forstå enn de andre standardene.

 

EN 13036-4: den europeiske standarden

Den europeiske standarden EN 13036–4: 2011 gir klassifisering av glidemotstand for alle typer gulvprodukter. Denne standarden er definert av Pendelmetoden (Pendeltest) for å vurdere overflateegenskapene til gulvet i våte og tørre forhold som bestemmer hvor glatt underlaget er og nivået på risikoen for skade. Pendeltesten er en etablert og pålitelig metode. Den måles ved hjelp av en glider montert i enden av en pendelarm som etterligner glidningen til eks. en fot på en overflate og bestemmer den dynamiske friksjonen til overflaten. Resultatene måles på en skala i verdien PTV (Pendulum Test Value).

 

Pendeltestverdi (PTV)

Tabellen nedenfor er kun veiledende. Mange faktorer, som type turaktivitet og type bruker (som alder og fysisk evne) bør også vurderes.

Minste sklisikkerhetsverdi som vurderes å være trygg for fotgjengere i offentlige områder er 36 PTV under verst mulig forhold (våt).

 

Nivå på mulig sklirisiko

Vurdering

Sannsynlighet for å skli

Høy mulig sjanse

0–24 PTV

Upptil 1 på 20

Betyr mulig sjanse

25–35 PTV

1 på 100 000

Lav mulig sjanse

36+ PTV

1 på 1 000 000

Ekstremt lav mulig sjanse

75+ PTV

Mindre enn 1 på 1 000 000

 

Pendeltestmetoden er en enkel enhet som replikerer, på en pålitelig og korrekt måte, friksjonskoeffisient (COF) for en hæl på gulvflater. En persons hæl er den delen av foten som begynner å gli først i de fleste situasjoner der noen sklir på gulvet.

Enheten betjenes av en svingarm som sveiper over en flat overflate. Svingarmen er montert med en gummiglideenhet som slår og glir over overflaten med en spesifisert kontaktavstand. Armen plasseres horisontalt sammen med en målepeker og når den slippes svinger den og når den treffer overflaten bremser friksjonen armen som beveger seg en viss avstand og plasserer målepekeren på en skala.
Jo jevnere overflaten er, jo lenger vil svingarmen bevege seg. Denne prosessen gjentas fem ganger for å oppnå en gjennomsnittlig vurdering.

 

Vanlige tyske standarder

De tyske standardene DIN 51130 og DIN 51097 bestemmer klassifiseringen av glidemotstand for alle gulvprodukter i henhold til rampetestmetoden for å vurdere gulvets overflatemotstand.

Verdiene er klassifisert på to forskjellige måter:

 • DIN 51130 - "R"-vurdering for skodde føtter: R9 til R13, R9 er den laveste verdien definert som dårlig motstand.

 • DIN 51097 - "ABC"-vurdering for bare føtter: A til C, A er den laveste verdien.

   

DIN 51130: Rampetest "R" rangering (skodde føtter)

DIN 51130 er ofte nødvendig for innvendige og utvendige gangveier i tørre og våte forhold.

Klassifisering

Vinkel

Friksjonsnummer (COF)

R9

6 ° - 10 °

0,11-0,18

R10

> 10 ° - 19 °>

>0,18-0,34

R11

> 19 ° - 27 °>

>0,34-0,51

R12

> 27 ° - 35 °>

>0,51-0,70

R13

> 35 °

>0,70

 

DIN 51097: Ramp Test "ABC" klassifisering (kun føtter)

DIN 51097 kreves ofte for våtromsgulv som bad og svømmebasseng.

Klassifisering

Vinkel

Friksjonsnummer (COF)

A

12 - 17 °

0,21-0,31

B

18 ° - 23 °

0,32-0,42

C

> 24 °

>0,45


Nå har vi gått gjennom de forskjellige testmetodene hver for seg, men kan vi da sammenligne dem?


Pendeltest- vs Ramptestmetoden

 

Pendel testet

Rampe testet

 • Gir resultater i både våte og tørre forhold

 • Testmetoden er ikke objektiv

 • Mye brukt og anerkjent i europeiske land og i utlandet

 • Er en referanse i europeiske land og i utlandet

 • Reproduserbar testmetode

 • Kan brukes til eksakt kombinasjon av skosåle/gulv

 • Resultatene er mer omfattende og brukervennlige

 • Det er vanskelig å tolke "R"-vurderinger

 

Tabellen nedenfor er kun ment som en veiledning og representerer ikke en direkte korrelasjon mellom karakterer fra den tyske standarden DIN 51130 til den europeiske standarden EN 13036-4.

Testmetodene er forskjellige avhengig av deres spesifikke spesifikasjoner, og verdiene er ikke helt sammenlignbare. Dette er kun en tolkning og et forsøk på sammenligning.

 

DIN 51130R9 til R13 (skodde føtter)

EN 13036-4 Pendel test (PTV)

Sklisikring - Sannsynlighet for sklisikre skader

(hvis overflaten er utsatt for fuktighet)

R9

11-18 PTV

Veldig dårlig - Skliskader oppstår nesten helt sikkert

R10

18-34 PTV

Dårlig - Skliskader vil sannsynligvis oppstå

R11

34-51 PTV

Moderat - Skliskader kan oppstå

R12

51-70PTV

Bra - Det er usannsynlig at det forårsaker glideskader

R13

70+ PTV

Ekstremt bra - Skliskader oppstår sjelden

 

 

Kilder:
Mactac Technical Bulletin 4.7
http://www.floorslip.co.uk/floor-slip-ratings.html