Telefon

Kundesenter: +47 67 92 00 20

norsk bokmål (Norge)

engelsk svensk (Sverige)

Vilkår for bruk av nettsiden

Generelt

Materialet på dette nettstedet er levert av Scandraft AB org.nr SE556254836101, (heretter kalt Scandraft AB eller Scandraft) som en tjeneste til selskapets interessenter.

Ved å besøke dette nettstedet gir du ditt samtykke til følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke godtar vilkårene, bør du ikke bruke nettstedet og avstå fra å laste ned informasjon eller materiale som presenteres for det.

Scandraft lar deg besøke selskapets nettsted via datamaskinen / mobilenheten din eller skrive ut kopier av ekstrakter fra disse sidene utelukkende til personlig bruk og ikke til formidling med mindre dette først er godkjent skriftlig av Scandraft. Tilgang til individuelle dokumenter på Scandrafts nettsted kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som er angitt i disse individuelle dokumentene.

 

Formålet med nettstedet

Scandraft mener at nettstedet er en viktig kobling i våre kontakter med kunder, leverandører, ansatte, forretningsforbindelser og allmennheten. Formålet med informasjonen er å gi løpende oppdatert informasjon om Scandraft, våre produkter og vår virksomhet.

 

Brukerens forpliktelser

Som bruker garanterer og lover du at du vil bruke dette nettstedet på en måte som er i samsvar med alle regler og betingelser i disse vilkårene og betingelsene og overholder alle eksisterende og fremtidige oppdaterte retningslinjer og regler for nettstedet.

 

Du samtykker i å ikke bruke nettstedet til å:

spre spam eller uoppfordrede e-poster, utgi deg for å være Scandraft eller være noen andre, forfalske overskrifter eller manipulere innholdet på nettstedet for å skjule opprinnelsen, gi falsk informasjon om din tilknytning til en person eller enhet, handle på en måte som påvirker andres evne til å bruke nettstedet negativt, sende inn materiale som bryter eller krenker andres rettigheter; eller som er ulovlig, støtende, nedsettende, vulgært eller på annen måte støtende, eller som inneholder annonser eller tilbud om produkter eller tjenester, eller for å samle inn eller lagre en annen brukers personopplysninger.

Alle som bruker nettstedet må overholde disse vilkårene og betingelsene.

 

Fraskrivelse av ansvar

Informasjonen på nettstedet er generell og bør ikke brukes som grunnlag for beslutninger om viktige spørsmål. Scandraft jobber kontinuerlig for å sikre at nettstedet er oppdatert med nøyaktig og relevant informasjon. Til tross for dette kan vi ikke garantere at informasjonen er fullstendig eller nøyaktig i alle deler, for eksempel kan typografiske feil, ytre påvirkninger og tekniske feil føre til villedende informasjon. Scandraft garanterer ikke at tilkoblingen til nettstedet er uavbrutt eller feilfri. Scandraft forbeholder seg retten til å revidere nettstedet når som helst eller fjerne tilgangen til det. Alle tips, råd og spesifikasjoner på nettstedet regnes som rådgivende. Scandraft gir ingen garantier for nøyaktigheten av dataene.

Scandraft forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og priser uten varsel.  Holdbarhetsangivelsene som er gitt gjelder for utrykt materiale, vertikalt montert av en spesialist og uten ytre påvirkninger. Alt som lastes ned fra nettstedet, eller et annet nettsted som du har blitt koblet til, er etter eget skjønn og på egen risiko. Du er eneansvarlig for eventuelle skader på datasystemet eller tap av data forårsaket av en nedlastning.

 

Ansvarsbegrensning

Informasjonen på dette nettstedet leveres som den er uten noen eksplisitt eller underforstått garanti av noe slag. Scandraft kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skade, direkte eller indirekte av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til, tapt produksjon, tapte kontrakter, inntekt, data, tapt informasjon eller produksjonsavbrudd) som på noen måte er relatert til bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet eller dets innhold eller som på noen måte er relatert til disse vilkårene. Dette gjelder selv om Scandraft har blitt informert om muligheten for at slik skade kan oppstå.

 

Lenker til eksterne nettsteder

Webområdet inneholder lenker til andre nettsteder. Koblingene leveres som en tjeneste. Noen av dem håndteres av tredjeparter. Vær oppmerksom på at selskapet ikke er ansvarlig for innholdet på noe annet nettsted, heller ikke for produkter eller tjenester som tilbys på andre nettsteder. Scandraft inviterer den besøkende til å være oppmerksom når de forlater nettstedet og lese de mulige retningslinjene for hvert nytt nettsted.

 

Besøkendes personvern og behandling av personopplysninger

Scandraft respekterer personvernet til hver besøkende og er åpen om hvordan vi behandler dine personopplysninger som bruker av dette nettstedet eller som kunde av Scandraft.

Les mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i våre retningslinjer for personvern.

 

Immaterielle rettigheter

Alle navn, logoer og varemerker på nettstedet eies av Scandraft, dets datterselskaper, rettighetshavere eller partnere. Innholdet kan ikke endres, kringkastes, opprettes på nytt, publiseres, lisensierer, overføres eller selges uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Scandraft. Webområdet inneholder bilder som primært tilhører Scandraft eller partnere.

 

Jurisdiksjon

Dette nettstedet styres, drives og administreres av Scandraft AS fra sine kontorer i Sverige. Scandraft gir ingen fremstillinger om at materialet på dette nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor Norge. Det er forbudt å åpne nettstedet i territorier der innholdet på nettstedet er ulovlig. Hvis du åpner nettstedet utenfor Norge, er du ansvarlig for å overholde den lokale lovgivningen der du befinner deg. Disse bruksvilkårene er underlagt norsk lov, uten anvendelse av norske konfliktlover. Tvister om tolkning eller anvendelse av disse vilkårene skal først avgjøres i den norske retten.

 

Annen

Scandraft har rett til å endre disse bruksvilkårene når som helst og etter eget skjønn. Hvis noen del av disse vilkårene viser seg å være ulovlige, ugyldige, ikke-anvendelige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal gyldigheten og vedlikeholdet av de resterende delene på ingen måte påvirkes av eller svekkes.

 

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til innholdet, kan du gjerne kontakte oss:

Scandraft AS, info@scandraft.no

 

Takk for besøket.