Telefon

Kundesenter: +47 67 92 00 20

norsk bokmål (Norge)

engelsk svensk (Sverige)

Personvernerklæring

Scandraft AB med organisasjonsnummer 556254-8361 og adresse Företagsvägen 4, SE-435 33 Mölnlycke, Sverige (”vi”, ”oss”,” Scandraft”) er behandlingsansvarlig for personopplysninger og har ansvar for de personopplysningene som vi behandler om deg.

For oss i Scandraft er våre kunders tillit av største betydning. Denne tilliten utgjør grunnlaget for vår virksomhet. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. For å informere om hvordan vi behandler personopplysninger har vi opprettet denne personvernerklæringen. Personvernerklæringen tar utgangspunkt i gjeldende rett og tydeliggjør hvordan vi arbeider for å ivareta dine rettigheter og verne din integritet. Hvis du har spørsmål om bruken av personopplysninger ut fra denne informasjonen, kontakt oss på gdpr@scandraft.se.

 

Scandraft samler inn informasjon om deg gjennom den informasjonen som du selv oppgir til oss når du søker jobb hos oss, inngår avtaler med oss, kjøper våre produkter, benytter deg av våre tjenester, benytter deg av vår support, ber om tilbud, besøker vår hjemmeside, blir kunde hos oss, logger inn som kunde på vår hjemmeside eller som du ellers oppgir i kommunikasjon med oss, f.eks. når du melder deg på et av våre kurs eller en av våre eventer.

Vi jobber stadig med å forbedre vår virksomhet, og derfor kan det iblant bli gjort endringer i personvernerklæringen. Vi kan komme til å oppdatere personvernerklæringen som følge av endringer i den juridiske, tekniske eller forretningsmessige utviklingen. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, kommer vi til å informere deg om det. Du kan se når den sist ble oppdatert ved å sjekke datoen nederst i denne personvernerklæringen.

 

Hensikten med personvernerklæringen er at du skal vite hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som får tilgang til dem og under hvilke forutsetninger samt hvordan du kan hevde dine rettigheter. Vi etterstreber å være transparente med hvordan vi bruker dine personopplysninger.

 

Denne personvernerklæringen er oppbygd på følgende måte:
 

1. Personopplysninger som behandles når du er inne på vår hjemmeside
2. Personopplysninger som vi behandler når du er innlogget på hjemmesiden, via mobilen eller en annen enhet
3. Personopplysninger som behandles når du søker jobb hos oss
4. Personopplysninger som behandles når du er kontaktperson når vi inngår avtaler med den bedriften du er ansatt i
5. Personopplysninger som behandles når du inngår avtale med oss om å kjøpe våre produkter, benytter våre tjenester og/eller ber om tilbud
6. Personopplysninger som vi behandler etter at du har inngått en avtale med oss
7. Personopplysninger som behandles ved direkte markedsføring
8. Personopplysninger som behandles på grunn av rettslig forpliktelse eller for å ivareta rettslige krav
9. Hvem vi deler dine personopplysninger med
10. Overføringer utenfor EU/EØS
11. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger
12. Dine rettigheter

 

 

Tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger er Datatilsynet. Hvis du ønsker å klage til Datatilsynet når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til å gjøre det. Vennligst se www.datatilsynet.no for mer informasjon om hvordan du gjør det.

 

1.    Personopplysninger som behandles når du er inne på vår hjemmeside

 

Personopplysninger som behandles Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Vi behandler din IP-adresse. Når du skriver inn en adresse til et nettsted i nettleseren, skapes det et anrop som sendes ut på internett. Anropet passerer våre rutere på veien til vår hjemmeside. Vi har behov for å behandle din IP-adresse for at du skal kunne besøke hjemmesiden. Vi lagrer en tekstfil (en cookie) i din nettleser for å samle informasjon om bruken av nettstedet, under tiden for besøket (sessioncookie) blant annet for å fortelle seg hva som er nytt siden du sist du besøkte siden. Vi har en berettiget interesse av at du og andre personer som er interesserte i våre tjenester, skal kunne surfe på vår hjemmeside for å kunne benytte tjenestene der. IP-adressen behandles i løpet av den tiden du besøker nettstedet vårt (sessioncookies). Øvrige cookies lagres til du sletter dem fra nettleseren. Ved å slette cookies eller slå av funksjonen i nettleseren kan du sørge for at Scandraft ikke lenger behandler informasjonen.
Scandraft anvender Googles statistikkverktøy Analytics. Verktøyet plasserer ut egne cookies for å fungere og informasjon om bruken og din IP-adresse vil bli sendt til og lagret på Googles servere (av Google). Du kan lese mer om hvordan Google behandler dine personopplysninger på Vi holder informasjonen din trygg – Analytics Hjelp (google.com). Scandraft bruker Googles statistikkverktøy Analytics for å måle hva de besøkende gjør (klikker på) når de besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen brukes bare for å evaluere hvordan nettstedet anvendes. Behandlingen er basert på ditt uttrykkelige samtykke IP-adressen lagres i ett (1) år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Personopplysninger som vi behandler når du er innlogget på hjemmesiden, via mobilen eller en annen enhet

 

Personopplysninger som behandles Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Navn, personnummer (ved enkeltpersonforetak), adresse, e-postadresse, telefonnummer. Vi trenger denne informasjonen for å holde kontakt med deg og kunne gi deg service som å svare på spørsmål og sende deg meldinger om leveringsstatus. Og naturligvis for at du skal kunne kjøpe våre produkter. Vi har en berettiget interesse av å kunne opprettholde vår kunderelasjon. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene inntil du avregistrerer deg.

 

 

3.    Personopplysninger som behandles når du søker jobb hos oss

Personopplysninger som behandles Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon som den jobbsøkende oppgir. Vi trenger denne informasjonen for å kunne holde kontakt med deg og vurdere søknaden i forhold til den stillingen du har søkt på. Vi bruker dine personopplysninger for å administrere og behandle jobbsøknaden, studere CV, personlig brev, referanser, attester og sertifikater samt for å kommunisere med deg og med tanke på lagring av opplysningene. Vi har en berettiget interesse av å utføre nødvendig behandling av personopplysningene for å kunne vurdere dine meritter, personlige egenskaper og din personlige bakgrunn. Dessuten for å gjøre det mulig å velge rett person for rekruttering/ansettelse. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene inntil stillingen er besatt.
Navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon som den jobbsøkende oppgir. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for fremtidig rekruttering og gjøre det mulig å kontakte deg tidlig dersom vi har en ledig stilling som du er egnet og interessant for. Vi har en berettiget interesse av å lagre søknaden en stund etter at stillingen er besatt dersom det oppstår et behov eller vi har en lignende ledig stilling som du er egnet og interessant for. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i ett (1) år fra den utlyste stillingen er besatt.
Navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon som den jobbsøkende oppgir. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for å kunne forsvare oss mot eventuelle krav som kan oppstå i forbindelse med en rekrutteringsprosess, for å kunne bevise at diskriminering ikke har funnet sted ved ansettelsen. Behandlingen er basert på en rettslig forpliktelse. Fristen for å reise påtale er to (2) år i henhold til diskrimineringsloven. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i to (2) år fra den utlyste stillingen er besatt.
Navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon som den jobbsøkende oppgir når vedkommende sender inn en åpen søknad til oss. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for fremtidig rekruttering og gjøre det mulig å kontakte deg tidlig ved behov. Både du og vi har en berettiget interesse av at vi kan beholde søknaden en tid etter at vi har mottatt den. Dette med tanke på at vi kan ha en egnet ledig stilling eller et behov for deg. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i ett (1) år etter at vi har mottatt den åpne søknaden.

 

 

4.    Personopplysninger som behandles når du er kontaktperson når vi inngår avtaler med den bedriften du er ansatt i

Personopplysninger som behandles Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Navn, personnummer (ved enkeltpersonforetak), adresse, e-postadresse, telefonnummer, tittel og arbeidsplass. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for å inngå i en avtalerelasjon med deg. Vi kan bruke dine personopplysninger siden du er kontaktperson for bedriften vi inngår en avtale med. Vi har en berettiget interesse av å kunne inngå avtaler med bedriften du er ansatt i. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i ett (1) år fra den dagen tjenesten opphører, eller så lenge det er nødvendig basert på tjenestens natur.

 

 

5.    Personopplysninger som behandles når du inngår avtale med oss om å kjøpe våre produkter, benytter våre tjenester og/eller ber om tilbud

Personopplysninger som behandles Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Navn, personnummer (ved enkeltpersonforetak), adresse, e-postadresse, telefonnummer, tittel og arbeidsplass. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for å kunne gi deg et tilbud. Vi har en berettiget interesse av å kunne inngå avtaler med bedriften du er ansatt i. Tilbudets gyldighetstid er tretti (30) dager. Hvis tilbudet ikke aksepteres, lagres det i opptil ett (1) år fra tilbudsdatoen. Deretter slettes det.
Navn, personnummer (ved enkeltpersonforetak), adresse, e-postadresse, telefonnummer samt innkjøpte tjenester eller produkter. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for å utføre våre tjenester og vårt arbeid, eller i forbindelse med det produktet du har kjøpt. Vi kan bruke dine personopplysninger for å stille tjenester til rådighet for deg, levere produkter til deg og for å kommunisere med deg og lagre denne kommunikasjonen. Avtaleinngåelse. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i tre (3) år fra den dagen tjenesten opphører, eller så lenge det er nødvendig basert på tjenestens natur.

 

6.    Personopplysninger som vi behandler etter at du inngått en avtale med oss

Personopplysninger som behandles Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Navn, personnummer (ved enkeltpersonforetak), adresse, e-postadresse, telefonnummer samt innkjøpte tjenester eller produkter. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for å bokføre og fakturere, ta betalt for og regnskapsføre våre økonomiske opplysninger. Behandlingen er basert på en rettslig forpliktelse. Lagres i samsvar med bokføringsregler. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i sju (7) år fra den dagen de ble bokført ifølge bokføringsloven.
Navn, personnummer (hvis du er privatperson eller har et enkeltpersonforetak), adresse, e-postadresse, telefonnummer samt innkjøpte tjenester eller produkter. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for å kunne oppfylle lovfestede og avtalemessige forpliktelser overfor deg. Vi har behov for disse opplysningene for å kunne oppfylle vår rettslige forpliktelse når det gjelder å oppfylle garantivilkårene. I løpet av den tid som garantien gjelder ifølge loven.

 

7.    Personopplysninger som behandles ved direkte markedsføring

Personopplysninger som behandles Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Navn, personnummer (ved enkeltpersonforetak), adresse, e-postadresse, telefonnummer. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for direkte markedsføring. Vi kan bruke dine personopplysninger for å gi deg oppdatert informasjon om våre (og utvalgte samarbeidspartneres) tjenester og produkter, for å sende ut nyhetsbrev samt gi deg informasjon om planlagte kurs og eventer. Vi har en berettiget interesse av å kunne markedsføre og selge våre tjenester og produkter samt kommunisere målgruppetilpassede tilbud og opprettholde en god kundekontakt. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i ett (1) år fra den dagen tjenesten opphører, eller så lenge det er nødvendig basert på tjenestens natur.

 

8.    Personopplysninger som behandles på grunn av rettslig forpliktelse eller for å ivareta rettslige krav

Personopplysninger som behandles Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Personopplysninger som er blitt behandlet i og med at du har inngått en avtale med oss. Vi har behov for å behandle denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til lov, forfatning, myndighetsforskrifter og retningslinjer. Behandlingen er basert på en rettslig forpliktelse. For å oppfylle lovkrav som finnes, må vi behandle disse opplysningene. Disse lovkravene kan f.eks. være skatterettslige eller i henhold til bokføringsforpliktelser. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i tre (3) år fra den dagen tjenesten opphører, eller så lenge det kreves ut fra den rettslige forpliktelsen.
Personopplysninger som er blitt behandlet i og med at du kommet i kontakt med våre tjenester og/eller produkter. Ved en eventuell tvist kan vi bruke dine personopplysninger for å utrede, imøtegå eller fastsette rettslige krav eller tvister relatert til din bruk av vår tjeneste, kjøp av våre produkter eller vårt avtaleforhold før øvrig. Vi har en berettiget interesse av å ivareta våre rettigheter. Vi kommer til å behandle disse personopplysningene i tre (3) år fra den dagen tjenesten opphører, eller inntil det rettslige kravet er fastsatt og beslutning/dom har falt.

 

9.    Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi deler kun dine personopplysninger dersom det er nødvendig for vår virksomhet. Vi deler dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere, f.eks. Update Affärssystem i Göteborg AB (organisasjonsnummer: 56687-2320), Prioritet Finans AB (organisasjonsnummer: 556201-4208), Scancloud AB (organisasjonsnummer: 556677-1076) og Assently AB (organisasjonsnummer: 556828-8442) samt vår revisor MOORE Sweden AB (organisasjonsnummer: 556702-2651), vår IT-leverandør Canmer Data Aktiebolag AB (organisasjonsnummer: 556426-8968) og vår hjemmesideleverandør Bravomedia AB (organisasjonsnummer: 556713-9224).

 

IT-leverandører – Vi bruker IT-leverandører som er nødvendige for at vi skal kunne levere vår tjeneste. Dette gjelder særlig programmering og utvikling av tjenesten.

Leverandør av regnskapstjenester – Vi bruker eksterne leverandører av regnskaps- og bokføringstjenester. Disse leverandørene er nødvendige for at vi skal kunne fakturere og bokføre i vår virksomhet.

 

Myndigheter og rettsvesen – Vi kan dele dine personopplysninger når vi, i god tro, mener at det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser eller for å innfri rettslige krav. Vi kan også dele personopplysningene når vi, i god tro, mistenker at det er nødvendig med hensyn til nasjonal sikkerhet, politi- og etterretningsvirksomhet eller for å unngå dødsfall eller personskade, forutsatt at disse interessene ikke overstyres av dine rettigheter og friheter for beskyttelse av dine personopplysninger.

 

Vi kan også levere ut personopplysninger til utenforstående dersom det er særskilt avtalt mellom oss og deg, når det er nødvendig innenfor rammen av et visst oppdrag for å ivareta dine eller våre rettigheter, eller hvis det er nødvendig for å oppfylle en lovfestet forpliktelse eller etterkomme myndighets- eller domstolsbeslutninger.
 

 

10.    Overføringer utenfor EU/EØS

Per i dag behandler vi dine personopplysninger bare innenfor EU/EØS. Hvis det unntaksvis skulle oppstå en situasjon der vi får behov for å behandle personopplysningene utenfor EU/EØS, kommer vi til å treffe egnede sikkerhetstiltak.

 

11.    Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Din sikkerhet er viktig for oss. Derfor har vi truffet egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk, avsløring, endring, sletting, urettmessig tilgang og annen ulovlig behandling. Vi analyserer og evaluerer tiltakene regelmessig for at opplysningene skal være best mulig beskyttet. Scandrafts medarbeidere, oppdragstakere og leverandører er pliktige til å følge Scandrafts regler, personvernerklæring og andre interne forskrifter som ytterligere regulerer behandlingen av personopplysninger.

 

12.    Dine rettigheter

Du er ikke pliktig til å oppgi personopplysninger til oss, men i de tilfellene der behandlingen er basert på fullbyrding av avtaler må vi ha opplysningene for å kunne oppfylle våre forpliktelser. Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, er det fare for at vi ikke kan påta oss forpliktelser i henhold til avtalen.

 

Vi kan be om ditt samtykke for å behandle visse av dine personopplysninger. Du er ikke pliktig til å gi et slikt samtykke hvis du ikke vil at personopplysningene skal behandles for de spesifiserte formålene. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte oss. Hvis du tilbakekaller samtykket, er tilbakekallingen gyldig fra tidspunktet for tilbakekallingen og det påvirker ikke behandling som vi har utført i tiden før tilbakekallingen fant sted.

 

Når vi behandler personopplysninger om deg, har du som registrert flere rettigheter. Du har rett til når som helst å ta kontakt med oss angående disse rettighetene, og hvis du vil utøve noen av dem som beskrives nedenfor når du oss enklest på gdpr@scandraft.se.

 

Rett til informasjon – Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 

Rett til tilgang – Du har rett å henvende deg til oss og be om å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg og be om en kopi av disse (retten til å be om registerutdrag).

 

Rett til retting – Du har rett til å få feilaktige, ufullstendige eller uaktuelle opplysninger rettet og komplettere med korrekte opplysninger. Du har også som hovedregel rett til å få informasjon om hvor vi har innhentet den feilaktige opplysningen.

 

Rett til sletting – Under visse forutsetninger har du rett til å få dine opplysninger slettet (retten til å bli glemt).

 

Rett til begrensning av behandling – Under visse forutsetninger har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses.

 

Rett til å gjøre innvendinger – Under visse forutsetninger har du rett til å gjøre innvendinger mot behandling av personopplysninger som gjøres for å utføre en oppgave av allmenn interesse, som et ledd i myndighetsutøvelse eller etter en interesseavveining. Du har dermed rett til å gjøre innvendinger mot at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring.

 

Rett til dataportabilitet – Under visse omstendigheter har du rett til å få ut dine personopplysninger i et strukturert, vanlig anvendt og maskinlesbart format og overføre de personopplysningene som du selv har gitt til Scandraft til en annen virksomhet/behandlingsansvarlig.

 

Rett til å tilbakekalle samtykke – Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke fra deg, har du alltid rett til når som helst å tilbakekalle samtykket til fortsatt behandling av de personopplysningene som Scandraft behandler med et slikt rettslig grunnlag. I vår cookiebanner kan du enkelt tilbakekalle ditt samtykke til cookies som plasseres på vår hjemmeside.

 

Rett til å klage – Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger på en feilaktig måte. Du kan lese mer om dette på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.no/.


Denne personvernerklæringen ble senest oppdatert 31. august 2023.