Telefon

Kundesenter: +47 67 92 00 20

norsk bokmål (Norge)

engelsk svensk (Sverige)

Forenklet prisbilde

2024-05-03

I forbindelse med flyttingen innen Laser & Gravering fra Signcom til Scandraft forenkler vi prisbildet.

Sign Communication Sweden AB, har annonsert at de har startet siste steg i virksomhetsovergangen til Scandraft AB. Som tidligere kommunisert er forretningsområdet Viscom allerede fullt integrert i Scandraft ABs virksomhet.

Det siste trinnet betyr at forretningsområdet Laser & Engraving nå er integrert i Scandraft AB, som en del av hele Signcom-virksomheten som nå flytter til Scandraft AB.

I forbindelse med flyttingen innen Laser & Gravering fra Signcom til Scandraft benytter vi også anledningen til å justere prisene på produktene slik at det blir enklere for deg som kunde å se prisen direkte på produktene du bestiller hos oss .

Signcom har i flere år beregnet bruttopriser for varer kjøpt i euro med en grunnkurs på 10,40 EUR/SEK. (Med mindre annet er skriftlig avtalt). Den svake svenske kronen gjør at valutatillegget blir urimelig stort i forhold til produktets pris.

Scandraft har brukt en annen metode for å beregne evt valutajusteringer, for å unngå store valutapåslag på listeprisene.

Vi endrer derfor produktprisen til å være basert på basissatsen som Scandraft bruker for å beregne våre bruttopriser for varer kjøpt i euro, fra 10,40 til 11,50 EUR/SEK. Vi introduserer også en valutasone for våre kunder mellom kursen 11,30 - 11,70 EUR/SEK.

Dette betyr at Scandraft ikke vil legge på valutatillegg på varer dersom kursen ikke overstiger 11,70 EUR/SEK. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, anvender Scandraft kun løpende valutajustering på varer kjøpt i euro og fakturert i SEK dersom valutakursen skulle overstige EUR/SEK 11,70.

Grunnen til at vi endrer grunntaksten er for å forenkle og tydeliggjøre våre dokumenter og dialogene vi har med våre kunder. Våre kunder er alltid viktigst, derfor gjennomfører vi denne endringen, vi lytter til våre kunders ønsker og tilpasser oss den rådende valutamarkedssituasjonen. Dette betyr ikke at kundens pris endres, men kun valutadelen av prisen synker.

Det nye prisbildet for Laser & Gravering gjelder fra 6. mai 2024.

Kurset settes ukentlig kl 10.00 på mandager og kan alltid følges på https://www.scandraft.no/Valutatillegg